Executive Vip Travel Executive Golf Travel Executive Incentives
   |   |   |   |   | 
STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN
STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDENExecutive Travel Services (met de handelsnamen Executive VIP Travel, Executive Golf Travel en Executive Incentive Travel), KvK nr. 31046697, is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Alle in deze programma’s gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Meer informatie over de SGR vindt u op www.sgr.nl/garantieregeling.